Elvira Madigan og Sixten Sparre
Artikel i Den korte Avis, torsdag den 17. oktober 2013

Original artikel ..... Dines Bogø ...... Generel: Elvira Madigan


Elvira Madigan
Elvira Madigan, født Hedvig Jensen 4. december 1867 i Sankt Maria sogn i Flensborg. I august 1886 fik Elvira efter en særforestilling et lille guldkors af Kong Chr. IX. Mange kilder omtaler det som et "Dagmarkors", men det er et "Patriarkalkors". Hendes mor hæftede korset på et rødt/hvidt medaljebånd i håb om, at det ville blive opfattet som en orden.

... Dines Bogø ... Sixten Sparre
Bengt Edvard Sixten Sparre af Rossvik blev født i Malmö den 27. september 1854. Han er ældste søn af kammerherre Sigge Sparre. Løjtnant ved Det Skånske Dragonregiment. Gift med komtesse Luitgard Engel Agda Dorotea Adlercreutz. Parret fik to børn.Gravstedet - der er flyttet flere gange

I slutningen af juli 1889 var befolkningen og turisterne på Taasinge meget optaget af, at man i Nørreskoven havde fundet et par, der var blevet skudt.

De grundige tekniske undersøgelser afslørede bl.a., at det drejede sig om den svenske adelsmand Bengt Edvard Sixten Sparre af Rossvik, født 1854. Han var løjtnant ved De Skånske Dragoner. Ved siden af ham i skoven lå den 22-årige Hedvig Antoinette Isabella Eleonore Jensen, som var kendt under kunstnernavnet Elvira Madigan.Cirkus Madigan

Elvira optrådte i sin stedfars cirkus som linedanser og Sixten havde i 1887 overværet en forestilling i Skåne og efterfølgende benyttet enhver lejlighed til følge efter det cirkus for at se Elvira så meget som muligt.

I slutningen af maj 1889 havde han søgt orlov, forladt hustru og to børn i Kristiansstad, for sammen med Elvira, at flygte til Danmark.Svendborg og Taasinge

Den 18. juni 1889 ankom de til Svendborg, hvor de indlogerede sig på havnen i "Hotel Svendborg". Her fik "ægteparret Sparre på bryllupsrejse" tildelt tårnværelset og et kammer.

Efter næsten en måned er den medbragte beskedne kapital for længst opbrugt og regningen på hotellet er vokset. Den 15. juli siger de til hotelværten, at de vil tage et par dage til Taasinge. En del bagage efterlades i værelset.

De bor tre dage i et pensionat i Troense. Stemningen er ikke altid lige god og de er begge klar over, at de er efterlyst og det er kun et spørgsmål om tid inden de bliver sporet til Svendborg.Nørreskoven og begravelsen

Den 18. juni 1889 forlader de pensionatet medbringende en kurv med mad, øl og snaps. De er begge iført fornuftigt spadseretøj og ikke som ofte angivet, Sixten i uniform og Elvira i stor upraktisk kjole.

Flere har set dem i og ved skoven, men de udsagn om tidspunkter politiet får er modstridende og medvirker til, at der senere opstår tvivl om den rigtige dødsdag. Politiet er dog ikke i tvivl. De er døde samme dag de forlod pensionatet i Troense og Sixten har skudt Elvira med sin tjenesterevolver inden han skyder sig selv.

Det bliver besluttet, at parret skal begraves ved siden af hinanden lørdag den 27. juli 1889 kl. 13 på Landet kirkegård, der ligger midt på Taasinge. Omkring 150 mennesker, bl.a. sommergæster fra Troense, overværer begravelsen.

Elvira Madigan Sixten Sparre
Tv: De fleste postkort, der viser det originale gravsted, er manipulerede, da man ikke kunne gengive teksten fra Sixtens mørke gravsten. Ofte flyttede man også rundt på stenene af grafiske grunde. Dette postkort viser korrekt de oprindelige gravsten, som de stod på det efterhånden tilgroede gravsted omkring 1940.

Th: Et de tidligste postkort. Sixten Sparres gravsten er gengivet lys, så man kan læse teksten. Stenene er også ombyttet, da meget af teksten på Sixtens gravsted ellers ville være skjult af en busk.


De bliver begravet lige syd for det store egetræ. To grave ved siden af hinanden. Grev Sparres familie forlanger, at der skal være et mellemrum på 60 cm mellem gravene.Gravstedet

Familien Sparre, der var repræsenteret af Sixtens bror viceherredshøvding advokat Edvard Sparre fra Stockholm, udtalte, at familien ville afholde alle udgifter, betale for gravstedet i 100 år og lade opsætte et gitter omkring gravstedet. Der kom aldrig noget gitter og gravstedet blev kun betalt til 1939.

Elvira Madigan - Sixten Sparre
Halvtredserne. Gravstenene er flyttet og ombyttet. Et primitivt skilt oplyser, at det er Elvira Madigans grav. Stenen oplyser kun navnet Hedvig Jensen.

Sixtens gravsten er af gråsort granit og Elvirs gravsten er af hvid marmor. Inskriptionerne er på svensk.

Interessen for parret faldt hurtigt og gravstedet var ikke særlig besøgt. Efter de 50 år i 1939 vidste menighedsrådet ikke rigtig, hvad man skulle gøre.

I begyndelsen talte man om, at nedlægge gravstedet, men interessen steg pludselig kraftigt efter, at den svenske film "Elvira Madigan havde haft premiere i Danmark i august 1943. Publikum ville gerne se svenske film og ikke de påtvungne tyske film.

Da kirkegården blev omlagt i fyrrene flyttede man gravstenene nogle meter i forhold til den oprindelige placering. Oprindelig kiggede de besøgene mod vest, når de stod og så på teksten på stenene. Elviras hvide sten til venstre for Sixtens mørke sten. Efter flytning byttede man rundt på gravstenene og nu kiggede man mod øst foran stenene.

Gravstenene er flyttet mange gange og i årene 1964-1983 var de nedtaget og erstattet af helt nye gravsten.

Elvira Madigan - Sixten Sparre Elvira Madigan - Sixten Sparre
Tv: I anledning af 75-året for parrets død i 1964 fjernede man de oprindelige gravsten og opsatte to helt nye. Nu stod der både Hedvig Jensen og Elvira Madigan på gravstenen. Teksten var stadig svensk.

Alligevel opstillede man den lille sten med teksten "Hvil i fred Elvira". En sten der oprindelig har stået på et andet gravsted eller måske bare anbragt på parrets grav, fordi navnet "Elvira" ikke stod på den oprindelige gravsten.

Th: I 1983 fortrød man opsætning af "turistpladerne" og de oprindelige blev hentet frem fra kirkeloftet og opstillet. De nye plader kom på lager og de er siden kun blevet brugt en kort periode i 1999.


Elvira Madigan - Sixten Sparre Elvira Madigan - Sixten Sparre Elvira Madigan - Sixten Sparre
Tv: 2007. På kirkegården har det gennem tiden været mange forskellige typer skilte, der skulle hjælpe turister med at finde gravstedet.

Midt: 2004. Fra 2000 til 2012 stod de ældre gravsten indbyrdes rigtigt og vendt korrekt, som oprindelig kun ganske få meter fra selve gravene. (Manden ligger på kvindens venstre side. Hovedet mod vest og fødder mod øst).

Th: 2007. Gravene fra 1889 ligger lidt længere mod vest ude under den brede sti lige bag gravstenene.


En mindre sten med påskriften "Hvil i fred Elvira" stod i mange år ved gravstenene. Forklaringen var, at turisterne ikke kunne finde gravstedet, fordi der kun stod Hedvig Jensen på Elviras oprindelige gravsten.

De oprindelige sten har næsten uafbrudt fra 1983 igen befundet sig tæt ved gravene. I februar 2013 blev en lille brostensbelagt mindeplads indviet, hvor de oprindelige gravsten danner et naturligt midtpunkt.

Elvira Madigan - Sixten Sparre Elvira Madigan - Sixten Sparre Elvira Madigan - Sixten Sparre
Tv: Juli 2013. Den nye gravplads, hvor stenene er beskyttet med glasplader, ligger meget tæt på den oprindelige gravplads og de efterfølgende gravsteder.

Midt: September 2013. Stenene er også beskyttet med en metalramme. De er nyrenoverede bl.a. er teksten, der oprindelig var belagt med bladguld, nu opmalet. Den sorte granitsten er hentet i Bohuslän i Sverige. Elviras sten er af hvid italiensk marmor. Efter datidens forhold en tarvelig sten.

Th: September 2013. Den nye mindeplads set mod syd. Interessen for Elvira Madigan og Sixten Sparre steg igen i 1967, da Bo Widerbergs svenske film fik premiere. En dansk film om parret fra samme år, er næsten total ukendt.