Elvira Madigan og Sixten Sparre

Mere om Elvira og Sixten ... Dines Bogø ... Gravsten - generelt


GRAVSTEDET - GRAVSTENENE: LANDETS SCT. JØRGENS KIRKEGÅRD 1889 - 1944

O = Oprindelige sten. Sort: Sixten Sparre. Rød: Hedvig Jensen.


Oprindelig gravplads. Oprindelige sten. Et forsøg på at beskrive, hvor gravsten har stået og hvilken type, der har været opsat på Landet Sct. Jørgens Kirkegård.Reglen på kirkegården er, at man bliver begravet liggende på ryggen således, at hvis den døde rejste sig op ville man se mod øst. Begraves et par ligger manden mod nord, kvinden mod syd i fællesgraven.


Inskriptionerne på gravstene ses mod vest, men i perioden 1964-1983 var gravstenene vendt 180 grader og indbyrdes ombyttet.Teksten på oprindelige gravsten og teksten på de midlertidige gravsten "Turiststenene", der var opsat årene 1964-1983 og 1999-2000.

HEDVIG JENSEN,
FÖDD D. 4. DECBR. 1867

DÖD I JULI 1889.
SIXTEN SPARRE,
LÖJTNANT  VID KONGL. SKÅNSKA
DRAGONREGEMENTET,
FÖDD D. 27. SEP.TBR 1854
DÖD I JULI 1889.


ELVIRA MADIGAN
født
HEDVIG JENSEN
1867-1889
SIXTEN SPARRE
Løjtnant ved Kongl. Skånske
Dragonregiment
1854-1889
Postkort fra ca. 1908. Oprindelig placering set mod vest. Gengivet med tilladelse af Det Kgl. Bibliotek. Bemærk farveforskel på stenene. Hedvig Jensens gravsten er af hvidt marmor. Sixten Sparres gravsten er af gråsort granit.Gravstedet (gl. grav nr. 485) var betalt i 50 år af grev Sparres familie. Fra 1939 har Menighedsrådet betalt udgifter i forbindelse med gravstedet. I efteråret 1943 efter filmen om Elvira Madigan havde haft premiere, drøftede menighedsrådet igen spørgsmålet om vedligeholdese af gravstedet. Man enedes på det tidspunkt om, at man ville beholde de gamle mindeplader. Der skulle gå 20 år før denne beslutning blev ændret.

Grev Sparres familie havde forlangt af gravene var adskilt med en "skillevæg". I praksis blev der lavet to grave med et mellemrum på ca. 60 cm.


Postkort fra omkring 1910. Placering mod vest. Gengivet med tilladelse af Det Kgl. Bibliotek. Bemærk farven på stenene. Det må være en rekonstruktion af teksten på stenene? Ukendt årstal. Th. foto fra bogen: "Femti Danske Kriminalsager" udgivet i 1966. Bemærk også at begge sten er hvide og spejlvendt? Det har nok været svært at gengive teksten fotografisk primært fra Sixten Sparres gråsorte granitsten.Indlæg er "klippet" fra lokalaviser af Ida Larsen, Svendborg:Svendborg Avis skriver i oktober 1943.

Taasinge den 8. oktober 1943. Ingen ny Sten på Grev Sparres og Elvira Madigans Grave.
Vi har i Dag modtaget følgende Erklæring.

Det erklæres herved, at der ikke bliver rejst nogen ny Sten for Grev Sparre og Elvira Madigan på Gravstedet på Landet Kirkegaard.

Landet Præstegaard. N.L. Nielsen


Øerne, den 9. oktober 1943. Ny Erklæring angaaende Elvira Gravstedet.
Sagen angaaende en eventuel Restaurering af Grev Sparres og Elvira Madigans Gravsted er ikke afgjort ved den i Går afgivne Erklæring. Det berammede Møde mellem de interesserede Parter vil blive afholdt i nær Fremtid.

A.L. Nielsen.


Skal Elvira Madigan - Gravstedet alligevel restaureres?
I Går holdt Landet Menighedsråd sammen med forskellige interesserede Møde om den Situation man nu er inde i, efter at Menighedsrådet har taget sin Beslutning om Rejsningen af en ny Sten tilbage.

Mødet i Går resulterede kun i et nyt Møde for Menighedsrådsmedlemmer alene - og her vil man vedtage en Udtalelse til Offentligheden - men desuden forlyder det, at man vil drøfte en Restaurering af Gravpladsen.


Indlæg Fra Læserne.
I Diskussionen om Grav Sparre og Elvira Madigans Grav blot dette! Der bør være så absolut Stilhed om det der skete i 1889, og som den usmagelige Film har gjort aktuel på ny!

Er vi virkelig kommet så langt ned i Skamløshed, at der skal rejses et Monumentalt Mindesmærke til Forherligelse af - Ægteskabsbrud - Hor - Mord - og Selvmord?

Jeg håber at Menighedsrådet i Landet med Sognepræsten i Spidsen vil sige et afgjort Nej hertil - Og det tjener de 3 Mænd i Landet Menighedsråd til Ære, der først rejste deres stilfærdige men bestemte Protest her imod. Carl Høyrup. Pastor emr. Ollerup.

Politiken 16. oktober 1943.
Man dropper ideén med et mindesmærke, men bruger de indsamlede midler til renovering af gravstedet. Læs artiklen her.Findes der andre fotos af gravstedet fra før 1944?


Gravsted fra 1944