Elvira Madigan og Sixten Sparre

Mere om Elvira og Sixten ... Dines Bogø ... Gravsten - generelt


GRAVSTEDET - GRAVSTENENE: LANDETS SCT. JØRGENS KIRKEGÅRD 1964 - 1983

T = Såkaldte "Turiststen. Sort: Sixten Sparre. Rød: Hedvig Jensen/Elvira Madigan.

S = "Hvil i fred stenen".


Gravplads nr. 2. Turiststen. "Hvil i fred sten" stadig på gravpladsen. Et forsøg på at beskrive, hvor gravsten har stået og hvilken type, der har været opsat på Landet Sct. Jørgens Kirkegård.
Svendborg Avis omtaler den 28. juli 1964 de nyopsatte gravsten. Bag gravstenene står fra enstre pastor A. Markvardsen og billedhuggerne Thorvald Larsen og Erling Wejn, begge fra Svendborg.

Umiddelbart efter opsætning af de nye sten hørte man kritiske røster. Politiken skriver her om de nye gravsten 21. august 1964.


Stenhugger Thorvald Larsen (1892-1976), der forærede Menighedsrådet de nye gravsten. (Foto udlånt af Morten Eliasen, Svendborg Stenhuggeri).


De nye ølandssten var bestilt af menighedsrådet i 1964 hos billedhugger Thorvald H. Larsen, Svendborg. Billedhuggeren forærede stenene til menighedsrådet. (Foto fra P.E. Møller Pedersens bog "Elvira Madigan, 1967-udgave).


1967. Fra bogen "De Danske Kirker". Nye gravsten.1971. Fra bogen "Danmark Dejligst".


Placering mod øst. Nye sten som begge er hvide. Inskription "Elvira Madigan" er tilføjet og tekst ændret fra svensk til dansk på Sixten Sparres gravsten. Bemærk også den lille sten ved siden af Hedvig Jensens gravsten. Hedvig Jensens gravsten står "over Sixten Sparres gravsted og omvendt". Gravstedet ligger nogle meter mod øst i forhold til oprindelige. Gravstedet er nu mere "fyldt" i forhold til fotos fra tresserne. Foto fra bogen: "Landet rundt", udgivet i 1976. I 1964 fortæller pastor A. Markvardsen, at den lille sten med inskriptionen "Hvil i Fred Elvira" er tilbage på graven. Den blev fundet ved stendiget. En tidligere graver kunne fortælle, at han kunne huske, at stenen havde stået på gravstedet helt dækket af stedsegrønne buske.


Placering mod øst. Foto fra bogen: "Sydfyn", udgivet i 1977.


Placering mod øst. De nye gravsten ser nu "gamle ud". Foto fra bogen: "Elvira Madigan", Møller Pedersens udgave fra 1978.


1981. Lokalavis. Placering mod øst. Klokker Otto Petersen ved graven med de nye gravsten. Bemærk den lille gravsten dominerende placeret i midten. Teksten på den lille "Hvil i fred sten" er flere gange blevet opmalet.


Gravsted fra 1983