Elvira Madigan og Sixten SparreDines BogøWebmaster: Dines Bogø


Mere om Elvira og Sixten ... Dines Bogø ... Mere om film og bøger


1943 "Elvira Madigan". Europa Film, Stockholm.
Eva Henning og Åke OhbergOmtale af filmen fra Svendborg Avis 17. september 1943:

Elvira Madigan Filmen nåede ikke frem !  i Dag er Filmen ankommet , og kl.16 i Eftermiddag finder Premieren Sted – Aftenforestillingen begynder kl.19/10.Elvira Madigan Filmen.

Det er en given Ting, at den svenske Elvira Madigan Film vil have ganske særlig Interesse på disse Kanter, der i Sommeren 1889 var Skueplads for det nordiske Mayerling-Drama – og det viste den store Tilstrømning til Premieren  i Bio i Går da også med al Tydelighed.

Til Aftenforestillingen var der udsolgt i Løbet af 25 Minutter.

At Tilknytningen til Svendborg og Taasinge ikke spiller nogen væsentlig Rolle i Filmen, kunne ikke overraske. Ingen vilde næppe vente at se rigtige Optagelser fra det idylliske Taasingelandskab, hvor Grev Sparre og hans elskede Elvira søgte Døden sammen -  men derfor vil det som sagt alligevel interessere her, hvor Tragedien stadig lever i Erindringen, at se hvad Svenskerne har fået ud af dette Stof, dette romantiske Drama, der dengang var almindeligt Samtaleemne herhjemme, og som inspirerede Digterne lige fra den anonyme Skillingsvisefabrikant ( Det var på Taasinges skønne Egne, at tvende Elskende måtte blegne) til Holger Drachmann.

Hvad kunde der ikke være kommet ud af dette på Film af drivende Sentimentalitet og Godtkøbsromantik, man gyser ved Tanken  og det er en Glæde at konstatere, at svensk Film har præsteret en smuk, ægte virkende og kunstnerisk forsvarlig Fremstilling af Dramaet, som de to Pistolskud på Taasinge satte et Punktum for.

At give en realistisk Reportage af Historien har ikke været tilsigtet. I det store og hele synes Filmen ganske vist at følge Virkeligheden temmelig nøje, men Detaljerne har man ikke hængt sig i -  (Selvmordet finder f. Eks. ikke Sted under Taasinges lyse Bøge – men på en Strandbred ) – og det vilde jo også have været temmelig underordnet. Hovedvægten er åbenbart lagt på, at give en psykologisk Skildring af den forfinede Aristokrat, Digter og Drømmer langt mere end Dragonofficer, som er ved at gå til Grunde i det traditionsbundne og konventionelle Liv i den lille Garnisonsby, som slet ikke er på Bølgelængde med sin fornemme standsbevidste Hustru – og som, da han møder den store Kærlighed i den skønne Elvira Madigans Skikkelse, kommer ud i en Krise, han kun kan løse ved at bryde alle Broer af bag sig, flygte til Danmark med den elskede for at opleve en kort Kærlighedslykke – og så, da Pengene er sluppet op. Og denne Skildring giver Filmen som sagt på udmærket Måde.

De to vanskelige Hovedroller udføres af Åke Ohberg og den pikante Eva Henning. Han illuderer godt som den flotte romantiske Officer – hun giver på en henrivende og rørende Måde Udtryk for den unge Linedanserindes Følelser.

Begge har ved deres Sammenspil deres store Del af Æren for det gode Resultat – Men Ohberg skal have to Buketter, han har nemlig også forestået Iscenesættelsen , ! og også denne Opgave har han løst glimrende, både med Hensyn til Spillets Opbygning og den meget overbevisende Milleutegning af 80ernes Officers og Cirkusliv.

Også de øvrige Medvirkende er gode, særlig må nævnes Irma Christensson som Grevinden.

Endelig kam nævnes at Fotograferingen er fin, og at Dialogen til Tider røber, at den skyldes en ikke  helt almindelig Drejebogsforfatters Pen.

At Filmen ikke har sine Mangler, skal ikke hævdes – der skal nok være et eller andet, der kunde kritiseres, men Helhedsbilledet er – en smukt afstemt og kultiveret Film, som Svenskerne har Ære af.

Før Forestillingen vises nogle Billeder fra Taasinge, blandt andre  Gravstedet på Landet Kirkegård og Valdemars Slot. Det vil jo nok skære den lokale Turistforening i Hjertet, at Abrrosiusegen bliver kaldt Valdemarseg – men deri er Svenskerne naturligvis uden Skyld.

Storm på Bio!

Folk er ved at storme Bio for at få Elvira Madigan at se. Direktør Chriss Sørensen gør opmærksom på, at Forestillingen først begynder kl.16. og ikke ved 8.Tiden om Morgenen.

Endvidere henstilles det til Publikum, at man benytter sig af Eftermiddagsforestillingerne.

Ovennævnte biografomtaler er modtaget fra Ida Larsen, Svendborg.