Elvira Madigan og Sixten Sparre

Mere om Elvira og Sixten ... Dines Bogø ... Gravsten - generelt


GRAVSTEDET - GRAVSTENENE: LANDETS SCT. JØRGENS KIRKEGÅRD 1983 - 1999

O = Oprindelige sten. Sort: Sixten Sparre. Rød: Hedvig Jensen.


Gravplads nr. 2. Oprindelige sten. "Hvil i fred sten" er fjernet. Et forsøg på at beskrive, hvor gravsten har stået og hvilken type, der har været opsat på Landet Sct. Jørgens Kirkegård.
1. okt. 1985. Forfatteren Per Arne Wåhlberg (th) i samtale med pastor Didier Gautier (i midten). Samtalen optaget af tekniker (tv) til svensk radio. Hvis den lille sten stadig findes på graven må det være th uden for billedet, men mest sandsynligt, at den er helt fjernet.


Postkort fra perioden 1983-1985.
Postkort fremstillet 1987. De oprindelige gravsten genopsat nogle år efter at pastor Didier Gautier tiltrådte i 1979. Gravstedet set mod øst og stenene nu placeret over de rigtige grave. Den lille sten med inskriptionen "Hvil i Fred Elvira" er fjernet eller flytteet uden for gravstedet. En lokal pige var blevet opkaldt efter Elvira Madigan og det var hendes gravsten man tilsneladende havde flyttet til Elvira Madigans gravsted.


Postkort købt 2. juli 2004 på Taasinge Museum. Se postkort lige oven over udgivet i 1987 og købt 1998. Teksten til venstre er en blanding af oplysninger fra de 2 typer gravsten tilføjet lidt flere detaljer.
Tv: Foto fra Internetside. Gl. gravsten med placering mod øst. Th:1989. De oprindelige gravsten. Gravstedet set mod øst. OBS årstal: Foto er fra forsiden af bogen "Elvira Madigan og Sixten Sparre" af Henrik M. Jansen, udgivet juli 1989. 1. udgave udsendt 1987.


18. juli 1989. Fyens Amtsavis. Billedkollage. Den lille sten med teksten "Hvil i fred Elvira" var placeret på graven i mange år.

Stenen erstattede et primitivt træskilt. Begrundelsen for at anbringe den lille ekstra sten var, at turister ikke kunne finde graven, når der "kun" stod Hedvig Jensen på den oprindelige gravsten.

Gravstedet var især blevet berømt i 1943 under besættelsen efter premieren på Åke Ohbergs film. Den lille sten stod fortsat ved Hedvig Jensen gravsten efter 1964 selv om der nu var tilføjet "Elvira Madigan" på den nye gravsten. I mange år troede man, at stenen altid havde stået på graven.Fra bogen: Cirkus i Sverige, 1992.


Gravsted fra 1999