Elvira Madigan og Sixten SparreDines BogøWebmaster: Dines Bogø

Elvira og Sixten: Generelt ... Dines Bogø ... Den lille sten er FUP


Gravpladserne, Landet Sct. Jørgens Kirkegård

Det er ikke svært i dag at finde parrets gravsten, men tidligere var det lidt mere problematisk. Derfor sørgede Menighedsrådet gennem tiden sørget for, at der er henvisninger. Se lille udvalg her.

Gravstedet har ligget flere steder på kirkegården. Det oprindelige gravsted lige syd for den store eg blev flyttet omkring 1944 i forbindelse med regulering af stisystemet på kirkegården.

Gravstenene blev flyttet lidt mod øst, hvor de har stået med front mod både øst og vest.

I 2013 indviede man en ny gravplads meget tæt på den oprindelig gravplads og den gravplads, der blev brugt i årene 1944-2012.Gravstenene, Landet Sct. Jørgens Kirkegård

De oprindelige gravsten fra 1889 eksisterer og de blev i 2013 flyttet til den nyindrettede gravplads.

I to perioder har de oprindelige gravsten været erstattet af to andre gravsten (ofte kaldet "Turistgravstenene"). I en kort periode i 2012-2013, da de oprindelige gravsten igen blev renoveret, lå der to vellignende fotostater på gravstedet.Elvira Madigan - Sxiten Sparre - Gravsted - gravsten

Bogø 1889. Oprindelig gravsted. Oprindelig gravstene.

Elvira Madigan - Sxiten Sparre - Gravsted - gravsten

Bogø 1944. Gravplads nr. 2. Oprindelig gravstene.

Elvira Madigan - Sixten Sparre - Gravsted - gravsten

Bogø 1964. Gravplads nr. 2. Turist-gravstene.Elvira Madigan - Sxiten Sparre - Gravsted - gravsten

Bogø 1983. Gravplads nr. 2. Oprindelig gravstene.

Elvira Madigan - Sxiten Sparre - Gravsted - gravsten

Bogø 1999. Gravplads nr. 3. Turist-gravstene.

Elvira Madigan - Sixten Sparre - Gravsted - gravsten

Bogø 2000. Gravplads nr. 3. Oprindelig gravstene.

Elvira Madigan - Sxiten Sparre - Gravsted - gravsten

Bogø 2012. Gravplads nr. 3. Kopi gravstene.

Elvira Madigan - Sxiten Sparre - Gravsted - gravsten Bogø 2013. Gravplads nr. 4. Oprindelig gravsten.
Året efter 125 ås markering.Elvira Madigan - Sxiten Sparre - Gravsted - gravsten

Klas Grönqvist beskrivelse af gravsteder og gravsted.
Mere følger. Se mere her.

Bogø Elvira Madigan - Sxiten Sparre - Gravsted - gravsten